Een tijdloze yoga

Lieve lezer(es), de Yoga van de Nieuwe Tijd is een verlichte yoga die helemaal niet aan tijd gebonden is. Zij is een tijdeloos bewustzijn, een besef, een roeping van binnenuit dat deze wereld je niet biedt waar je hart naar verlangt. Het was de ingewijde Patâñjali die de Yoga van de Nieuwe Tijd in zijn 196 aforismen (sutra’s) vorm gaf. Dat de yoga 2000 jaar na hem zou verschrompelen tot een systeem van starheid, onwetendheid en broodnijd, verklaarde hijzelf al met de woorden: tasya heturavidya, ‘de oorzaak (hiervan) is het gebrek aan besef over zijn werkelijke aard’ (2:24).

De Yoga van de Nieuwe Tijd is het mededogen aan de ander. Zij heeft een duistere tweelingzuster met dezelfde naam, dezelfde aanduiding. Deze heeft weinig mededogen met de ander en zoekt zichzelf te profileren. Het kan voor jou als oprecht zoekend mens moeilijk zijn een juiste vîveka (onderscheidingsvermogen) te hebben tussen deze twee. Want de duistere tweelingzuster doet er alles aan haar verlichte zuster te imiteren. 

Lieve lezer(es), moge jouw weg binnen de prachtige yoga niet een etaleren zijn maar een stralen van binnenuit. 

Fotografie en Website: Ray Phils webdesign en fotografie © 2019