De vijf leefregels van Raja Yoga

Lieve lezer(es), zo zijn er vijf leefregels waar de Raja yogi rekening mee houdt. Ik zal ze hieronder heel in het kort benoemen, ook met hun officiële aanduiding

1. Ahimsa. Dit betekent geweldloosheid. Verwende Westerlingen denken vaak dat ahimsa betrekking heeft op hun persoonlijk gedrag, met andere worden: ik ga niet vechten of ik ga  geen geweld toepassen. Maar zij hebben het begrip ahimsa dan niet helemaal begrepen. Ahimsa betekent namelijk dat je er alles aan moet doen om wat binnen jouw vermogen ligt, het geweld te voorkómen. Er mag dus geen geweld uit jouw naam worden gepleegd. Dat is praktisch onmogelijk. Van de belastingcenten die jij verschuldigd bent aan de overheid, wordt bijvoorbeeld geweld gepleegd (politie, leger). Nu moet je de belasting niet ontduiken want dat is weer geweld tegen de overheid. Wie vlees eet geeft (via) anderen de opdracht om voor hem het dier te doden. Dat is grof geweld plegen om een smaak te bevredigen, daar zou je dus bij kunnen stilstaan. Ahimsa alleen in uiterlijk gedrag uitoefenen is geen ahimsa. Het is ook het geweldloos zijn in gedachten en in gevoel. Zolang je rondloopt met een afkeer naar een of meer mensen, of wrok koestert tegen iemand, of die iemand nog leeft of niet, ben je niet in ahimsa.

2. Satya. Dat is het spreken van de waarheid. Het is niet alleen netjes de waarheid zeggen tegen anderen maar ook en vooral tegen jezelf!  Satya slaat namelijk op je geweten. Spreken volgens je geweten, dat is satya.

3. Asteya. Dat is het niet-stelen. Hiermee wordt niet zozeer het stelen van goederen bedoeld maar meer dan dat. Je kunt ook iemands ‘arbeid 'stelen’. Slavernij bedrijven en slavernij in stand houden is stelen. Kleding en goederen kopen waarvan je weet dat het door slaven vervaardigd is, is stelen. Dieren misbruiken om zware arbeid te verrichten, of de pels van dieren (laten) roven om overbodige of luxe kleding van te maken (zoals bontjassen) is allemaal stelen. Ideeën van iemand ten uitvoer brengen en doen alsof ze van jou zijn, is stelen.

4. Brahmacharya. Altijd vertaald met kuisheid. En daar zit iets van in, maar het is ook meer dan dat. Brahmacharya betekent dat je je zintuigen niet langer naar buiten, maar naar binnen richt. De naar buiten gerichte zintuigen willen alcohol, tabak, verdovende, bedwelmende, psychedelische of drogerende middelen, seks, kicks, trance, Ibiza en ga zo maar door. De naar binnen gerichte zintuigen komen in aanraking met een verdiept en verstild bewustzijn hetgeen al die ervaringen onnodig maakt. En laat je niet voor de malle houden: die fake yogi die koffie en alles vermijdt en tegelijk zichzelf geestelijk drogeert met mantra en chanten, is met nog veel erger dingen bezig!

5. Apagriha. Niet hebzuchtig zijn. Er wordt niet á priori verwezen naar goederen, maar naar eerzucht. Taimni schrijft over deze eerzuchtige yogi’s:

‘Het gaat hen om bepaalde psychische eigenschappen en supernormale vermogens. Het nastreven van persoonlijke macht en ambities staat bij hen voorop. Ze zijn egocentrisch en ijdel maar verder ongevaarlijk. Als ze echter geprovoceerd worden kunnen ze mensen die hun pad kruisen, schade berokkenen’. (Taimni: Yoga Sutra's van Patanjali, blz. 216).

Lieve lezer(es), de ware RAJA is geen koning maar dienaar van zijn volk.

Fotografie en Website: Ray Phils webdesign en fotografie © 2019