Discipelschap

Discipelschap ofwel Pathya.

Yoga gaat niet zonder discipelschap. Dat is geen klakkeloze volgzaamheid of je verstand op nul zetten, integendeel. Je kunt je in de meest acrobatische bochten draaien en je keel forceren met mantra's, zonder discipelschap is het fake yoga wat de klok slaat. In de traditie van de zuivere yoga geeft elke yogaleerling expressie aan zijn/haar discipelschap door onder andere de 7 regels van de Pathya te volgen die gelden bij het volgen van de yoga les. Ik zal deze in het kort hier weergeven:

1. de yogaleerling dient de yogaruimte niet te betreden vóór de yogadocent. De docent dient alle tijd te hebben om zichzelf in die ruimte geestelijk en fysiek voor te bereiden op de les. Daar is stilte en ongestoordheid bij nodig. De leerling mag de docent niet gaan aanspreken met allerlei persoonlijke verhalen en vragen. Een eenvoudige en zacht uitgesproken groet is voldoende. 

2. Nadat de yogadocent de lesruimte is binnengetreden mogen de leerlingen niet meer met elkaar praten. Ze moeten rustig gaan zitten en stilte betrachten totdat de yogadocent hen een teken geeft dat ze de lesruimte binnen mogen komen.

3. de leerling dient in de lesruimte zonder commentaar de plaats in te nemen die de docent aanwijst. Deze heeft immers een subtiele en persoonlijke energie geschapen om de les in balans te kunnen verzorgen. Gaat een leerling commentaar geven op de aangewezen plek dan wordt deze energie zodanig uit balans gebracht dat er tijdens de rest van de les een storende energie blijft hangen.  

4. de leerling moet in liggende houding steeds met het hoofd naar de docent wijzen en in zittende houding met het gezicht óf met een zijkant (en profile) naar de docent wijzen. Dus nóóit met de voetzolen naar de docent!

5. de kleding van de leerling dient decent te zijn. Vrouwelijke leerlingen mogen niet sensueel uitdagend gekleed zijn (als de yogadocent een vrouw is geldt dat ook voor haar). 

6. De leerling mag tijdens de les niet in slaap vallen, of het nou een nidra of savasana betreft. Slapen tijdens de les wijst op een verkeerd, ongebalanceerd dagleven.

7. Na de les dient de leerling de docent alleen te danken en verder niet lastig te vallen met allerhande vragen, tenzij de docent heeft besloten om daar een onderdeel van de les van te maken. Een behoeftig ego van de leerling werkt verstorend op de geestelijke her-oplading van de docent.  

 

Fake yoga is een uurtje rekken en strekken, ware yoga is liefdevol Zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie en Website: Ray Phils webdesign en fotografie © 2019