Occulte gevolgen van mantra-meditatie

Lieve lezer(es), uit het woord ‘medi-tatie’ kun je het medi zien als midden. Wie vanuit zijn midden leeft mediteert dus. Uit het midden leven betekent aandachtig leven.  Dat hoef je niet te leren lieve lezer(es), en kost je ook geen geld. Alleen al deze opmerking kan jou aandachtig doen leven wanneer je dat wenst. Voortdurend verlies je echter je aandacht en vloei je weg uit je midden. Wanneer je oprecht de wens koestert om vanuit je midden te leven en je merkt dat je je aandacht verliest, heb dan aandacht voor het feit dat je je aandacht verliest. Zo blijf je in je aandacht. Als je jezelf kwalijk neemt of jezelf kritisch corrigeert, neem dat dan ook met je aandacht waar, zo blijf je in je aandacht. Door zo te leven val je zonder enige moeite in een wu wei, dat is aandacht geven zonder inspanning ofwel meditatie zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

De meesten van ons echter wensen een mantra te ontvangen. Mantra komt van het ‘man’ dat denken betekent en ‘tra’ van trilling, een trilling die een instrument vormt ván het denken of een bescherming vóór het denken. Nu is alle geluid trilling, niet alleen het geluid dat je met je fysieke oren hoort maar ook het geluid in en van je gedachten, van je denken. Trilling is het meest wezenlijke van alle leven. ‘Ayur’ het eerste woord van Ayurveda, de geneeswijze uit het oude India, betekent namelijk ook ‘leven’ maar dan op het gebied van de trilling. Want de Ayurveda zegt dat alles trilling is, pantha rhei, alles beweegt.

Mantra.

Lieve lezer(es), als jij een mantra van een ander persoon hebt ontvangen en je deze voortdurend gaat en blijft reciteren, of dat nou vocaal is of in je gedachten, dan neem je tegelijkertijd ook de trilling aan van die persoon. Er vindt dus na verloop van tijd een soort afstemming van trilling plaats. De persoon die jou de mantra gaf heeft deze echter ook weer van een ander. En je hoeft hier echt helemaal geen probleem in te zien! 

Maar begrijp alleen de occulte gevolgen van dit. Die gevolgen zijn namelijk dat je je ook afstemt op de meest lage en grove trillingen van die aanbieder, van die ander, en iedereen daarvoor. Ook al ben je ervan overtuigd dat die ander(en) dat niet heeft of hebben (een naar mijns inziens wat naïeve overtuiging) die lage of grove trillingen werken door tot in al je subtiele lichamen c.q. lagen (in yoga-taal: kosha’s).

Komt je mantra uit een organisatie (sekte, kerkgemeenschap, spirituele groep, enzovoorts) dan zijn de trillingen hoog-geconcentreerd met alle gevolgen van dien. Dat is de reden dat organisaties juist mantra’s aanbevelen en wel hun mantra’s. Levenslange binding aan die organisatie is dan vrijwel verzekerd. Geestelijke groeperingen hebben er daarom altijd belang bij om vooral die mantra’s regelmatig gezamenlijk te chanten   of te zingen. Dat maakt de binding van de individuele ziel aan zo’n groep krachtiger. Je ziet dat vaak wanneer bijvoorbeeld een buitenstaander zo’n individuele ziel tracht over te halen zichzelf te bevrijden van die groep of zichzelf bewust te worden van die binding. Afweer, agressie of een zich stevig vasthouden aan de groep is dan vaak een gevolg. Binnen sektarische groepen (dat zijn groepen met een éénhoofdig gezag) komt de trilling voort uit dát gezag. Houd er rekening mee: wat je ziet is niet altijd wat is.

Klankkleur.

Een ander punt is dat alle bevolkingsgroepen op deze Aarde een soort eigen ‘fysiologie’ hebben. Daaruit valt bijvoorbeeld te verklaren waarom bepaalde ziektes bij de ene bevolkingsgroep veel voorkomen en bij andere weer niet (bv multiple sclerose bij witte mensen en cikkelcelanemie bij gekleurde mensen). Daarom hebben ook alle volkeren zo hun eigen mantra’s. Binnen de natuurgeneeskunde was het zo dat men wist dat ook bloed een trilling kende. Door middel van geluid kon je dus invloed uitoefenen op de conditie van het bloed. Maar geluid dat vocaal geschapen werd was (en is) steeds afhankelijk van strottenhoofd en stembanden. We noemen dat de ‘kleur’ van de klank. Heb je een juiste klank maar een onjuiste ‘kleur’ dan kan het effect averechts werken, net zoals je van een medicijn minimaal één der ingrediënten verandert of niet toevoegt. Dat medicijn kan dan pathogeen (ziekteverwekkend) gaan werken. Daarom moet je oppassen met het reciteren van Indiase klanken want je hebt in de regel die ‘kleur’ niet in je stem. Zoek liever Europese klankkleuren waarvan de effecten echt helend zijn voor de Europese mens. Binnen de fake yoga wordt de uitleg die ik geef niet geaccepteerd, maar dat is te begrijpen.

Kortom: het verrichten van een mantra kan helpend zijn en genezend. Verzeker je er echter van dat je de klankkleur zo goed mogelijk verricht! Begrijp dat je in het Sanskriet duidelijke verschillen moet horen tussen guturalen (ka en kha, ga en gha, nooit de ‘g’ van ‘Gerard’ maar van ‘goal!), palatalen (ca en cha, ja en jha, niet de ‘j’ van ‘Jan’ maar van ‘John’), cerebralen (ta en tha, da en dha) en labialen (pa en pha, ba en bha) enzovoorts. Klinkers zijn meestal genasaliseerd zoals in het Franse ‘bien’ of ‘non’. Als je een bepaalde Sanskrietklinker níet nasaliseert vormt dat niet alleen een lelijke dissonant maar zal de mantra ook averechts of helemaal niet kunnen werken. Het allermoeilijkste voor Nederlandssprekende mensen is het vermijden van harde klemtonen. En er is altijd een verschil tussen korte en lange klinkers. Ook het woord YOGA kent níet de G van ‘Gerard’ maar van ‘goal.  In de mondelinge lessen die ik persoonlijk verzorg is daar natuurlijk altijd aandacht voor. 

Fotografie en Website: Ray Phils webdesign en fotografie © 2019