Yoga als verbinding

 

Yoga als verbinding.

Lieve lezer(es), yoga betekent letterlijk ‘het jezelf verbinden’, dat zie je in het woord ‘yoga’ dat verwant is met ‘to join’. Yoga is gebaseerd op een eeuwenoud, diepgravend en wetenschappelijk systeem. Haar oervorm is mystiek en religieus. Als yoga ‘verbinding’ betekent, wat moet er dan verbonden worden? Het meest heilige boek van India (en ook voor veel Westerlingen) is de Bhâgavad Gita, een uittreksel uit het immense epos Mahâbhârata, waarbij een dialoog gaande is tussen Krishna en Arjuna. Elk van de 18 hoofdstukken heet een ‘yoga’, bijvoorbeeld ‘de yoga van wijsheid’, ‘de yoga van toewijding’ enzovoorts. Een ander boek dat als een ‘Bijbel’ van de yoga gezien wordt, is het werk van Patâñjali: De Yoga Sutra’s.

Als je deze werken bestudeert dan begrijp je dat er twee soorten verbindingen bedoeld worden:

  1. De verbinding in en met je zelf, dat wil zeggen het leiden van een consistent leven, je bewust zijn van je ineigen ziel, je geweten. Een leven waarin het practise what you preach de leidraad vormt. Een leven van vergevingsgezindheid, egoloosheid, soberheid en dienstbaarheid aan alle leven. Ook wordt weleens gezegd: het verbinden van de 'waarneembare mens' met de 'wezenlijke mens'. 
  2. De verbinding van je ziel met de Alziel, of in onze Sanskriettaal: de verbinding van je Atman met het Brahman, of de verbinding van je Jivatman met de Paramatman of purusha.

Die tweede verbinding was voor de Indiër in die tijd het hoogste doel, maar om daar te komen vormde die eerste verbinding het eerste pad. Die eerste verbinding werd uitgelegd door de genoemde Patâñjali in zijn wereldberoemde Sutra’s (verzen) waarvan in ons moderne Westen geen betere vertaler en uitlegger is geweest dan I.K. Taimni (gewoon in de boekhandel te koop in het Nederlands). Patâñjali zet in zijn werk ook alvast de deur op een kier naar de hoogste religieuze eenwording (unio mystica) wanneer hij spreekt over de overgave aan de godheid Isvara. Mijn ervaring is dat Westerlingen, vooral Nederlanders, zich krampachtig in allerlei bochten wringen om die ‘Isvara’ neer te zetten als een soort psychologisch iets, ‘zolang het maar geen God is!’ 

Lieve lezer(es), of je je nu overgeeft aan de eerste of aan de tweede verbinding, beiden vragen om ánders naar de wereld te kijken. Jezelf overgeven aan deze spirituele bewustzijnsstaten gaat niet samen met een hedonistisch (genotszoekend) gedrag zoals de stoffelijke wereld je die biedt. Nergens in deze prachtige filosofie wordt echter gezegd dat je een kluizenaar moet worden of dat je een spelonkje moet gaan zoeken in de Himalaya. Wees ín de wereld maar niet ván de wereld, is het yoga-devies.

 

Fotografie en Website: Ray Phils webdesign en fotografie © 2019